Το στατιστικό πακέτο R

Η R είναι, ταυτόχρονα, μια γλώσσα και ένα περιβάλλον προγραμματισμού για στατιστικούς υπολογισμούς και γραφικές παραστάσεις. Ανήκει στο σύνολο των GNU λογισμικών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι παρόμοια με τη γλώσσα και το περιβάλλον S που αναπτύχθηκε στα Bell Laboratories (πρώην AT & T, τώρα Lucent Technologies) από τον John Chambers και τους συναδέλφους του. Η R μπορεί να θεωρηθεί, εν ολίγοις, ως μια διαφορετική εφαρμογή της S. Υπάρχουν μερικές σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο, αλλά ο περισσότερος κώδικας γραμμένος για S εκτελείται αμετάβλητος και στην R.

Η R προσφέρει, άμεσα, μια ευρεία γκάμα στατιστικών και γραφικών τεχνικών, ενώ είναι και εξαιρετικά επεκτάσιμη. Η R παρέχει την δυνατότητα για έρευνα, ανοιχτού κώδικα, στη στατιστική μεθοδολογία. Ως ελεύθερο λογισμικό και κάτω από τους όρους της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU του GNU Free Software Foundation η R διατίθεται για μια μεγάλη ποικιλία πλατφορμών UNIX και παρόμοιων συστημάτων, για Windows και για MacOS.

Ως ερευνητικό εργαλείο, η R χρησιμοποιείται κυρίως μετά τη συλλογή των δεδομένων (φάση 6). Σχεδόν σε κάθε στάδιο της φάσης αυτής (εκτός των δύο τελευταίων) το στατιστικό πακέτο χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των επιμέρους διεργασιών. Ωστόσο, και σε προηγούμενες φάσεις και για συγκεκριμένα στάδια (λ.χ., στη διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας και του ελέγχου εγκυρότητας και αξιοπιστίας του εργαλείου της έρευνας κατά τη συγκρότηση αυτού, στον ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων, ή στην εκπαίδευση κατά την εφαρμογή των διαδικασιών πριν τη συλλογή των δεδομένων και αλλού) η R μπορεί να χρησιμοποιηθεί.