Το στατιστικό πακέτο SPSS

Το SPSS (IBM SPSS® Statistics) είναι μια ισχυρή στατιστική πλατφόρμα, η οποία παρέχει ένα πλήρες σύνολο λειτουργιών που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες.

Με την πλατφόρμα SPSS μπορεί κανείς να,

  • Αναλύσει και να κατανοήσει καλύτερα τα δεδομένα του και να επιλύσει πολύπλοκα επιχειρησιακά και ερευνητικά προβλήματα μέσω φιλικού προς το χρήστη interface.
  • Κατανοήσει ταχύτερα τα μεγάλα και σύνθετα σύνολα δεδομένων με προηγμένες στατιστικές διαδικασίες που βοηθούν στην εξασφάλιση υψηλής ακρίβειας και ποιότητας λήψη αποφάσεων.
  • Χρησιμοποιήσει επεκτάσεις και κώδικες από γλώσσες προγραμματισμού, όπως Python και R, ενσωματώνοντας ενημερώσεις από λογισμικά ανοιχτού κώδικα.
  • Διευκολύνει την εργασία του με ευέλικτες επιλογές που προσφέρει το λογισμικό.

Το SPSS είναι διαθέσιμο για λειτουργικά συστήματα Windows και Mac.

Ως ερευνητικό εργαλείο, το SPSS χρησιμοποιείται κυρίως μετά τη συλλογή των δεδομένων (φάση 6). Σχεδόν σε κάθε στάδιο της φάσης αυτής (εκτός των δύο τελευταίων) το στατιστικό λογισμικό χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των επιμέρους διεργασιών. Ωστόσο, και σε προηγούμενες φάσεις και για συγκεκριμένα στάδια (λ.χ., στη διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας και του ελέγχου εγκυρότητας και αξιοπιστίας του εργαλείου της έρευνας κατά τη συγκρότηση αυτού, στον ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων, ή στην εκπαίδευση κατά την εφαρμογή των διαδικασιών πριν τη συλλογή των δεδομένων και αλλού) το SPSS μπορεί να χρησιμοποιηθεί.