Πολυμεσικό Υλικό

Παρακάτω συγκεντρώθηκαν όλα τα βίντεο που δημιουργήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν από τον κόμβο HTS.
 • Ποιοι είμαστε

Τα βίντεο των μαθημάτων

 • Πολιτική δημοσκόπηση

 • Exit poll

 • Μυστική παρατήρηση

Η τηλεφωνική έρευνα

 • Screening ερωτώμενου

 • Κύριο μέρος συνέντευξης

 • Κλείσιμο τηλεφωνικής έρευνας

 • Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου

 • Quota filled

Ο ρόλος του Επόπτη

 • Hall tests

 • Τηλεφωνική έρευνα

 • Δια ζώσης έρευνα