Πολυμεσικό Υλικό

Παρακάτω συγκεντρώθηκαν όλα τα βίντεο που δημιουργήθηκαν από τον κόμβο HTS.
 • Ποιοι είμαστε

Τα βίντεο των μαθημάτων

 • Μεθοδολογία Έρευνας: Το Μάθημα

 • Πολιτική δημοσκόπηση

 • Exit poll

 • Μυστική παρατήρηση

Η τηλεφωνική έρευνα

 • Screening ερωτώμενου

 • Κύριο μέρος συνέντευξης

 • Κλείσιμο τηλεφωνικής έρευνας

 • Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου

 • Quota filled

Η δια ζώσης έρευνα

 • Οι διστακτικοί ερωτώμενοι στις δια ζώσης έρευνες

Ο ρόλος του Επόπτη

 • Hall tests

 • Τηλεφωνική έρευνα

 • Δια ζώσης έρευνα

Ο ρόλος του Συνεντευκτή

 • Ο ρόλος της συνεντεύκτριας στην έρευνα

Ο ρόλος του Στρατολόγου

 • Ο ρόλος της στρατολόγου στις ποιοτικές έρευνες

Ο ρόλος του Διατρητή

 • Η διάτρηση των ερευνητικών δεδομένων