Τα αποθετήρια δεδομένων

Το αποθετήριο δεδομένων του sodanet φιλοξενεί τις έρευνες των μελετών περίπτωσης του howtosurvey.gr και τιτλοφορείται αποθετήριο sodanet για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Όλες οι έρευνες των μελετών περίπτωσης θα τεκμηριώνονται σε αποθετήριο του sodanet στο οποίο φιλοξενούνται έρευνες για εκπαιδευτικούς σκοπούς βάσει διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης όπως το ddi και dublin core.

Όλο το συνοδευτικό υλικό των μελετών περίπτωσης, π.χ. ερωτηματολόγια, αρχεία δεδομένων κ.α. θα είναι διαθέσιμο μέσω του εν λόγω αποθετηρίου.