Νέα και Ανακοινώσεις

Λίστα γενικών ανακοινώσεων και τελευταίων νέων που αφορούν τον ιστότοπο της Μεθοδολογίας της Έρευνας howtosurvey.gr (HTS).

  • Ημερομηνία
    Νέα - Ανακοινώσεις
  • 16/04/2021

    Η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική διαδικασία τον Σεπτέμβριο του 2021. Λειτουργεί ήδη – μόνο με πληροφοριακό υλικό, χωρίς μαθήματα.

  • 13/01/2020

    Κατάθεση ερευνητικής πρότασης "How to Survey ... for Students"