Τα ερευνητικά τεκμήρια των μαθημάτων - έρευνων

Το αποθετήριο δεδομένων του sodanet φιλοξενεί τις έρευνες των έξι μαθημάτων του howtosurvey.gr. Δεδομένα, ερωτηματολόγια, οδηγοί συνέντευξης και λοιπά τεκμήρια είναι διαθέσιμα στον κατάλογο του Sodanet που τιτλοφορείται "Δεδομένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς" και μπορούν να ανακτηθούν από τους χρήστες. Επιπροσθέτως τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για κάθε μάθημα - έρευνα έχουν δημιουργηθεί στο λογισμικό Limesurvey.

Όλες οι έρευνες των μαθημάτων είναι διαθέσιμες από το αποθετήριο του sodanet, και φιλοξενούνται ως "έρευνες για εκπαιδευτικούς σκοπούς" και τεκμηριώνονται βάσει διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης, όπως το DDI (Data Documentation Initiative) 2.5. Όλο το υλικό των μαθημάτων - ερευνών, π.χ. ερωτηματολόγια, αρχεία δεδομένων κ.α. είναι διαθέσιμο μέσω του εν λόγω αποθετηρίου. Τέλος, όλα τα ερωτηματολόγια ή οι οδηγοί συνέντευξης έχουν υλοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και είναι διαθέσιμα μέσω του λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων Limesurvey.

Οι σύνδεσμοι στον παρακάτω πίνακα οδηγούν στο Sodanet και στο Limesurvey αντιστοίχως:

Ερευνητικά Τεκμήρια Μαθημάτων
Έρευνα / Μάθημα Σύνδεσμος στο Αποθετήριο Σύνδεσμος στο Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο
Γυναίκες Κοινωνιολόγοι Τεκμηρίωση της έρευνας "Γυναίκες Κοινωνιολόγοι" Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνας "Γυναίκες Κοινωνιολόγοι"
MyConnect» & Ανταγωνισμός:
Μυστικές Επισκέψεις
Τεκμηρίωση της έρευνας MyConnect» & Ανταγωνισμός:
Μυστικές Επισκέψεις
Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνας "MyConnect» & Ανταγωνισμός:
Μυστικές Επισκέψεις"
Η πολιτική δημοσκόπηση: "Πανελλαδική έρευνα πολιτικών εξελίξεων - Ιανουάριος 2015" Τεκμηρίωση της έρευνας "Πανελλαδική έρευνα πολιτικών εξελίξεων - Ιανουάριος 2015" Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνας "Πανελλαδική έρευνα πολιτικών εξελίξεων - Ιανουάριος 2015"
Exit Poll - Ιανουάριος 2015 Τεκμηρίωση του Exit Poll - Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του Exit Poll - Ιανουάριος 2015
Σχέσεις εργασίας-οικογένειας και ευημερία στην Βόρεια Ευρώπη Τεκμηρίωση της έρευνας "Σχέσεις εργασίας-οικογένειας και ευημερία στην Βόρεια Ευρώπη" Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνας "Σχέσεις εργασίας-οικογένειας και ευημερία στην Βόρεια Ευρώπη"
Έρευνα Αγοράς για Καταστήματα Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Ειδών Τεκμηρίωση της έρευνας Αγοράς για Καταστήματα Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Ειδών Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνας Αγοράς για Καταστήματα Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Ειδών


Η ταυτότητα, τα αρχεία δεδομένων και τα ερωτηματολόγια ή οι οδηγοί συνέντευξης και των 6 εμπειρικών ερευνών που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα HTS είναι διαθέσιμα εδώ.