Πολυμεσικό Υλικό

Παρακάτω συγκεντρώθηκαν όλα τα βίντεο που δημιουργήθηκαν από τον κόμβο HTS.

Ομάδα Διοίκησης

 • Πρόεδρος / Διευθύνων Σύμβουλος

 • Υπεύθυνος Έργου

 • Επιστημονικός υπεύθυνος / Αναλυτής

 • Ο Υπεύθυνος Έργου και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ομάδα Μηχανογράφησης

 • Υπεύθυνος Μηχανογράφησης

 • Στατιστικός

 • Δειγματολήπτης

 • Τεχνικός πληροφορικής

 • Διαχειριστής δεδομένων

 • Διατρητής

 • Υπεύθυνος κωδικοποίησης

Ομάδα Πεδίου

 • Υπεύθυνος Πεδίου

 • Επόπτης ή Επιθεωρητής

 • Στρατολόγος

 • Συνεντευκτής

 • Μυστικός επισκέπτης

 • Ψυχολόγος / Συντονιστής Ομαδικών Συζητήσεων

 • Διερμηνέας

 • Απογραφέας

 • Καταμετρητής

 • Η Ομάδα Πεδίου

Ομάδα Λοιπών Εργασιών

 • Οικονομικός διαχειριστής

 • Λογιστής

 • Νομικός

 • Γραμματεία

 • Μεταφραστής

 • Διεκπεραιωτής εξωτερικών εργασιών

Ο Σ.Ε.Δ.Ε.Α. και το Π.Ε.Σ.Σ.

 • Ο σύλλογος εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) και το συστημα ΠΕΣΣ

 • Οι εφαρμοζόμενες από τον ΣΕΔΕΑ διαδικασίες πιστοποίησης των επαγγελματιών στην έρευνα

 • Οι εφαρμοζόμενες από τον ΣΕΔΕΑ διαδικασίες πιστοποίησης ερευνών

 • Συνέντευξη με τη Βαλέρια Τσάμη για τον ρόλο της ως Πρόεδρος του ΣΕΔΕΑ

 • Συνέντευξη με τη Βαλέρια Τσάμη για τον ρόλο της ως CEO της Focus Bari