Προσαρμοσμένη Πλοήγηση

Η Προσαρμοσμένη Πλόηγηση δίνει τη δυνατότητα στον Χρήστη να ορίσει τη Μελέτη Περίπτωσης που επιθυμεί, τον Επαγγελματία που τον εκφράζει και τον ρόλο του Επαγγελματία βάσει του μοντέλου RACI και κατόπιν να πλοηγηθεί μόνο σε εκείνα τα στάδια που εμπίπτουν στα κριτήρια.

Για να μπορέσει κανείς να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα που τον ενδιαφέρουν, θα πρέπει αρχικά να διαλέξει στον καταρράκτη Επαγγελματίας (κουμπί με βέλος προς τα κάτω στο ομόνυμο κελί) την επιλογή "Filter ..." και στο καινούργιο παράθυρο που θα ανοίξει τον επαγγελματία που τον ενδιαφέρει. Με την ίδια λογική, προσδιορίζει τη μελέτη περίπτωσης και την αρμοδιότητα του επαγγελματία που επιθυμεί. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πίνακας που επιστρέφει, περιέχει το στάδιο της μελέτης περίπτωσης που δραστηριοποιείται ο επιλεγμένος επαγγελματίας με την αντίστοιχη αρμοδιότητα, καθώς και το link στο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.